Βαβίας Σταύρος

Partners

Βαβίας Σταύρος

Ονοματεπώνυμο :  Σταύρος Βαβίας

Πατρώνυμο :  Ιωάννης

Ημ/νία Γέννησης : 21 Οκτωβρίου 1982

Υπηκοότητα  : Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος

Ειδικότητα  :  Διδάκτωρ Γεωπόνος

Βαβίας ΣταύροςΣΠΟΥΔΕΣ

2010                 Διδάκτωρ του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. με θέμα “Μικροβιακή οικολογία παραποτάμιων καλλιεργούμενων εδαφών. Συσχέτιση με φυσικοχημικούς παράγοντες και υδάτινο οικοσύστημα.”

2005-2006     Μετεκπαίδευση 6μηνών στο πανεπιστήμιο U.M.C.G. στο GRONINGEN της Ολλανδίας υπό την εποπτεία του GJALT WELLING

2000-2005      Δ.Π.Θ. Απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ορεστιάδα). Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας εκπόνησα μελέτη με θέμα «Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ  σε σχέση με την αγροτική ανάπτυξη στον βόρειο Έβρο»

1997-2000     3ο Ενιαίο Λύκειο Αλεξανδρούπολης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Παρακολούθηση 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας. Πραγματοποιήθηκε από 24 έως 25 Νοεμβρίου 2000 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 2. Παρακολούθηση 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας. Πραγματοποιήθηκε από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2002 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 3. Παρακολούθηση 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας. Πραγματοποιήθηκε από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2004 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 4. Παρακολούθηση 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως 12 Νοεμβρίου 2004.
 5. Παρακολούθηση Ημερίδας με θέμα “Η νέα αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μέλλον των Συνεταιρισμών ”. Πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2005.
 6. Παρακολούθηση Ημερίδας με θέμα “Η εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα”, Ορεστιάδα
 7. Συμμετοχή με παρουσίαση εργασίας στην ημερίδα με θέμα “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων” . Πραγματοποιήθηκε από 5-6 Ιουνίου 2009 στην Ν.Ορεστιάδα.
 8. Παρακολούθηση ημερίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών με θέμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ”. Πραγματοποιήθηκε στις  14/10/2010.
 9. Συμμετοχή στην βοηθητική οργανωτική επιτροπή του XXXIII International SOMED Congress, 6-10 September 2010, Greece
 10. Παρακολούθηση σεμιναρίου του εκπαιδευτικού οργανισμού SoRe με θέμα το Marketing επιχειρήσεων  που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 στην Αλεξανδρούπολη
 11. Παρακολούθηση σεμιναρίου του εκπαιδευτικού οργανισμού SoRe με θέμα το Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών  που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 στην Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Συμμετοχή στην επιστημονική συνάντηση του MARIE CURIE ACTIONS με θέμαClostridium perfringens. πραγματοποιήθηκε από 1-4 Δεκεμβρίου 2008 στο Torquay Αγγλία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 1. AGRO 2.1, AGRO 2.2, EUREPGAP _Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή TUV HELLAS & DKG APPROVED
 2. ISO 9001:2000 – IRCA CERTIFIED  Επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας TUV HELLAS
 3. ISO 22000:2005 – IRCA CERTIFIED Επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Εκπαιδευτής σε προγράμματα  ΛΑΕΚ: ΟΑΕΔ για <<Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας>> (113ώρες) , “Προστασία Περιβάλλοντος” (88 ώρες) , και “Θέματα πιστοποίησης προϊόντων & υπηρεσιών” ( 29 ώρες)
 2. Συνεργάτης στα εργαστηριακά μαθήματα των προπτυχιακών μαθημάτων του εργαστηρίου Μικροβιολογία τροφίμων: Γεωργική Μικροβιολογία. Μικροβιολογία τροφίμων, Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών, Οινολογία-Οινοπνευματώδη, Μικροβιολογία Γάλακτος. (χωρίς αμοιβή – στα πλαίσια της Διδακτορικής Διατριβής)
 3. Διδάσκων ΠΔ 407 στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ στο μάθημα “Συσκευασία Τροφίμων”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2010-2011
 4. Διδάσκων ΠΔ 407 στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ στο μάθημα “Μικροβιολογία Γάλακτος”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2011-2012
 5. Διδάσκων ΠΔ 407 στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ στο μάθημα “Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης”  κατά το εαρινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2012-2013

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 1. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής  του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης.
 2. Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Έβρου
 3. Μέλος του Society for Microbial Ecology and Disease
 4. Αναπληρωματικό μέλος στο ΔΣ ΕΘΙΑΓΕ 2010-2011

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

07/2002-08/2002     Πρακτική άσκηση στην βιομηχανία γάλακτος  ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

07/2004-08/2004     Πρακτική άσκηση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου

11/2006-07/2007     Εποχιακός γεωπόνος στον ΕΛΓΑ (8μηνη σύμβαση)

04/2008-12/2008     Εποχιακός γεωπόνος στον ΕΛΓΑ (8μηνη σύμβαση)

01/2009- 01/2010    Γεωπόνος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Θράκης

2011-σήμερα           Συνιδρυτής  και μελετητής της “ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε”

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές:

 1. Alexopoulos A, Voidarou C,Stefanis C, Papadopoulos I, Vavias S,Tsiotsias A,Kalkani E,Charvalos E,Bezirtzoglou E. Antibiotic resistance profiles and integrons in Εnterobacteriaceae from the riverside of Εvros-Αrdas with respect to chemical and waste pollution.Microbial Ecology in Health and Disease,18,170-176,2006.
 1. C Voidarou, E Bezirtzoglou, A Alexopoulos, S Plessas, C Stefanis, I Papadopoulos, Vavias, E Stavropoulou, K Fotou, A Tzora, I Skoufos Occurrence of Clostridium perfringens from different cultivated soils.  Anaerobe 2011
 1. Vavias, A Alexopoulos, S Plessas, C Stefanis, C Voidarou, E Stavropoulou, E Bezirtzoglou Microbial ecology of the watery ecosystems of Evros river in North Eastern Greece and its influence upon the cultivated soil ecosystem. Anaerobe 2011
 2. Christos Stefanis, Athanasios Alexopoulos, Chrissa Voidarou, Stavros Vavias & Eugenia Bezirtzoglou. Principal methods for isolation and identification of soil microbial communities. Folia Microbiologia 2012

 Πλήρεις Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (Proceedings papers):

 1. Alexopoulos A., Voidarou C., Tsiotsias A., Stefanis C., Papadopoulos I., Vavias S., Charvalos E., Kalkani E. and Bezirtzoglou E. Evaluation of the pollution level of the Ardas-Evros river ecosystem. “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas” September 29, 30 and October 1, 2006, Naxos Island, Cyclades, Greece
 2. Papadopoulos I,. Stefanis C., Alexopoulos A., Voidarou C., Kourkoutas Y., Vavias S. and Bezirtzoglou E. Microbial Ecology of Beetroots (Beta vulgaris var. rapaceum). “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas” September 29, 30 and October 1, 2006, Naxos Island, Cyclades, Greece.
 3. Stefanis C., Alexopoulos A., Papadopoulos I., Voidarou C., Kourkoutas Y., Vavias S. and Bezirtzoglou E. A Preliminary Study on the Microbial Ecology of Cultured Soils. “Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas” September 29, 30 and October 1, 2006, Naxos Island, Cyclades, Greece.
 4. A. Alexopoulos, C. Voidarou, Charvalos E, Kalkani E, Stefanis C, Papadopoulos I, Vavias S, Tsiotsias A, and Bezirtzoglou E. “Policy surveillance of the ecological profile of an environmental watery system associated with antibiotic resistance”. 1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE2007), June 24-28 2007, Skiathos Island, Greece.

Περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (Abstracts):

 1. Alexopoulos A,Voidarou C,Stefanis C,Papadopoulos I,Vavias S,Apostolidis P,Charvalos E,Bezirtzoglou E:E.coliemerging antimicrobial resistance on environmental aquatic ecosystems.1st International Congress of Central Asia Infectious Diseases,Bishkek(Kyrgystan),30 October-2 November 2006.
 2. Bezirtzoglou E,Fikioris A,Alexopoulos A ,Voidarou C,Stefanis C,Papadopoulos I,Vavias S: Cytotoxic reaction of  foods on human blood: The dietetic test.10th European Nutrition Conference,10-13,July,2007,Paris,France
 3. Bezirtzoglou E,Kourkoutas Y,Stefanis C,Vavias S,Plessas S,Voidarou C,Alexopoulos A Implementation of safe microbiological  policy for assessment  of dairy industry  associated bacteria,International Central Asia Congress on Infectious Diseases,19-22 February,Almaty,Kajakstan,2008
 4. AlexopoulosA,KourkoutasI,StefanisC,VaviasS,PlessasS, VoidarouC, Bezirtzoglou E.Experimental effect of ozone upon the microbial flora of commercially produced dairy fermented products. International Congress of Engineering and Food, Vina del Mare,Chile,20-24 April 2008
 5. S. Vavias, A. Alexopoulos, S. Plessas, C. Stefanis, C. Voidarou, E. Stavropoulou and E. Bezirtzoglou Microbial ecology of the watery ecosystems of Evros river in North Eastern Greece, ΧΧΧΙΙΙ International  Congress on Microbial Ecology in Health and Disease,Piraeus(Greece),6-10 September 2010
 6. S. Plessas  , A. Alexopoulos , C. Voidarou , I. Mantzourani, S. Vavias, A Koutinas, E. Stavropoulou1 and E.Bezirtzoglou Microbial ecology and quality assurance in food fermentation systems. The case of kefir grains application. , ΧΧΧΙΙΙ International  Congress on Microbial Ecology in Health and Disease,Piraeus(Greece),6-10 September 2010
 7. C.Voidarou, E.Bezirtzoglou, A.Alexopoulos, S. Plessas, C.Stefanis, I. Papadopoulos, SVavias E. Stavropoulou, K.Fotou, A. Tzora and I. Skoufos Occurrence of Clostridium perfringens from Different Cultivated Soils, ΧΧΧΙΙΙ International  Congress on Microbial Ecology in Health and Disease,Piraeus(Greece),6-10 September 2010.
 8. I. Mantzourani, S.Plessas, A.Alexopoulos, C.Voidarou, S. Vavias, E. Stavropoulou and E. Bezirtzoglou Antibiotic activity of tigecycline against clinical pathogens by the micro dilution method. , ΧΧΧΙΙΙ International  Congress on Microbial Ecology in Health and Disease,Piraeus(Greece),6-10 September 2010

Εργασίες σε Τιμητικούς ή Επετειακούς Τόμους

 1. Αλεξόπουλος Α, Βοϊδαρου Χ, Νούσσιας Η, Στεφανής Χ, Βαβίας Σ,Μπεζιρτζόγλου Ε. Ανίχνευση μυκοβακτηριδίων σε ευρύαλα καλλιεργούμενα είδη ψαριών. 2ος  Τιμητικός τόμος Δασολογίας, 2009.
 2. Χ. Στεφανής, Α. Αλεξόπουλος ,Χ.  Βοϊδαρου , Σ.  Βαβίας, Σ. Πλέσσας και Ε. Μπεζιρτζόγλου. Κυριότερες μέθοδοι απομόνωσης και ταυτοποίησης μικροβιακών πληθυσμών από το έδαφος .  2ος  Τιμητικός τόμος Δασολογίας, 2009.

Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα σαν ερευνητής.

 1. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (2005-2006). Εκτίμηση του επιπέδου μόλυνσης των υδροβιοτόπων της περιοχής Έβρου: Μικροβιακή οικολογία, οριζόντια διασπορά αντοχής μέσω ιντεγκρονίων, παθογόνος δράση απομονωθέντων στελεχών σε πειραματόζωα. Χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Μπεζιρτζόγλου.
 2. Βελτιστοποίηση της ποιότητος των γαλακτοκομικών προϊόντων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την διαμόρφωση αυτοματοποιημένων  μοντέλων διαχείρισης. ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. ΓΓΕΤ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Μπεζιρτζόγλου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από το 2010 έως σήμερα.
 2. Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και περιβάλλοντος Αν. Μακεδονίας Θράκης  από 01/01/2013 μέχρι 2014

ΞΕΝΕΣ

Αγγλικά :  πτυχίο LOWER CAMBRIDGE in English

Γερμανικάπτυχίο GRUNDSTUFFE GOETHE in Deutch.

Ολλανδικά: Παρακολούθηση μαθημάτων

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Κάτοχος βεβαίωσης γνώσης χειρισμού H/Y του Π.Δ. 44/2005